Voeding voor bewustwording

Jaren geleden hebben wij van Avontuurlijk gezond een opleiding gevolgd waarin op een andere manier naar herstel gekeken werd. Dit was gebaseerd op de wijsheden van een traditioneel volk, de Kahuna (Hawaii). Veel van die wijsheden worden nu steeds meer wetenschappelijk onderbouwd en krijgen meer de aandacht binnen de reguliere geneeskunde. Het zijn principes die het herstelproces ondersteunen. Hoewel wij er van overtuigd zijn dat voeding ook een belangrijke bijdrage levert bij herstel, realiseren we ons dat het daarbij slechts ondersteunend is. Waar het werkelijk om draait is bewustwording. In deze blog daarom meer hierover. Waarom bewustzijn zo belangrijk is en hoe je dat toe kunt laten nemen.

Bewustwording

Volgens Wikipedia is bewustzijn het geestesvermogen dat het individu in staat stelt de buitenwereld waar te nemen en te verwerken, ofwel een beleving of besef te hebben van het eigen ik, ingebed in zijn omgeving. Het is maar de vraag of dat de hele waarheid is. Natuurvolken en stromingen uit het Verre Oosten gaan namelijk een stap verder. Niet alleen mensen hebben een bewustzijn maar volgens natuurvolkoren en Oosterse wijsheden is ALLES bewustzijn. Wij als mensen maken daar deel van uit. We zien onszelf echter vaak als ‘los staand’ in plaats als onderdeel van het geheel.

Verschillende lichamen

Nog zo’n verschil tussen de huidige (Westerse) wetenschap en Oosterse wijsheden is het aantal lichamen dat we hebben. De westerse wetenschap gaat er van uit dat we alleen een fysiek lijf hebben en een geest. De andere Oosterse stromingen voegen daar nog een emotioneel- en energetisch (en astraal) lichaam aan toe. Wat is jouw waarheid? Dat wat je ziet of ook datgene wat je ervaart?

Doe de volgende oefening:

 • Sluit je ogen en adem rustig naar je buik. Lastig? Leg je handen dan eerst even op je buik en dan adem je daar naar toe.
 • Als jij je rustig voelt breng je de handen voor je borst op zo’n 20 centimeter van elkaar. Heel langzaam breng je de handen naar elkaar toe. Je blijft gewoon rustig doorademen. Wat neem je waar?

Veel mensen ervaren een soort weerstand als je de handen dicht bij elkaar brengt. Dit is het energieveld. Je neemt mogelijk al iets waar nog voordat je de handen tegen elkaar houdt. Dit is het energetische lichaam. Een acupuncturist maakt hier bij de behandeling gebruik van. Wist je dat het inmiddels wetenschappelijk bewezen is dat acupunctuur werkt?

Energie
Alles bestaat uit energie, alleen de frequentie (trilling) bepaalt hoe het er uit ziet. Water is een mooi voorbeeld. Zo wordt water onder nul graden hard (ijs), wordt het vloeibaar tussen 1 en  99 graden. Naarmate de temperatuur stijgt verdampt er meer en boven de 100 graden wordt het stoom. Je ziet, er is niets zweverigs aan energie.
Binnen de natuurkunde wordt frequentie aangegeven in Hertz: Het aantal trillingen per seconde. Zo heeft ook de aarde een frequentie tussen de 6 en 8 Herz. Hoe lager de frequentie hoe (vaster) materiëler het wordt, en hoe hoger de frequentie wordt hoe minder materieel en dus onzichtbaarder het wordt. Denk maar eens aan je stem: Als je zingt, hoor je dat wel, maar je ziet het niet. Wist je dat mooie muziek een hele hoge frequentie heeft, net als liefde? Hoe hoger de frequentie hoe fijner we ons voelen.

Ook binnen ons lichaam heeft alles zo zijn eigen frequentie. Zo heeft je bloed een andere frequentie dan je buik, lever of hart. Dat is maar goed ook, anders kon je lichaam je niet duidelijk maken dat er iets mis gaat in één van de organen. Als de frequentie daalt door wat voor reden dan ook, neemt ziekte namelijk toe en omdat alles samenhangt gaan andere organen ook meedoen. Vergelijk het met een ijsmachine: Als je er water in doet, wordt eerst alleen het deel wat in aanraking komt met het koelelement hard maar geleidelijk koelt alles af en wordt alles ijs. Bij ijsbereiding is dat de bedoeling, maar in je lijf natuurlijk niet. Andersom, bij verhitting werkt het ook zo…. Als je ijs blootstelt aan warm water zal het eerst alleen aan de buitenkant smelten, maar daarna ook aan de binnenkant. En dat is goed nieuws, want dat betekent dat als we zieke organen de juiste aandacht geven het hele lichaam weer gezond kan worden.

Energie volgt aandacht

Dat wat je aandacht geeft groeit. Probeer het maar eens uit met de volgende oefening:

 • Sluit je ogen
 • Ga terug naar gisteren en denk aan alle minder prettige gebeurtenissen
 • Voel hoe je energieniveau verandert
 • Kom terug, sta op en beweeg je handen en voeten
 • Sluit je ogen
 • Ga terug naar gisteren en denk aan alle leuke gebeurtenissen
 • Voel hoe je energieniveau verandert
 • Kom terug, sta op en beweeg je handen en voeten

0-punt energieveld

En waar komt dan die hoge trilling vandaan? Dat zou zomaar het 0-punt energieveld kunnen zijn:  Het Al-Wat-Is, het Goddelijke of hoe je het ook noemen wilt. De wetenschapsjournalist en schrijfster Lynn mc Taggert heeft er een boeiend boek over geschreven waarin ze professionals aanhaalt en dwarsverbanden legt tussen diverse vakgebieden, zoals natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde, maar ook psychologie en theologie. De titel is: Het Veld.

Het mooie is dat wij allemaal in verbinding zouden staan met dit veld.

Ook de Oosterse wijsheden gaan uit van het idee dat alles in de energie begint, en dat klinkt logisch toch, want zo gaat het in de alledaagse materiële wereld toch ook? Als je een huis wilt bouwen, visualiseer (dagdroom) je eerst hoe het er uit moet zien. Dan betrek je er een architect bij die het uittekent, waarna het bouwbedrijf aan de slag kan gaan. Die heeft metselaars, timmermannen en elektriciens in dienst die het huis echt gaan bouwen. Het hele proces vraagt

om samenwerking, de juiste materialen en aandacht. Al met al duurt het dus even voordat het huis er daadwerkelijk staat.

Juiste aandacht

In de oefening ‘Energie volgt aandacht’ heb je waarschijnlijk ervaren dat de herinnering aan een prettige gebeurtenis een ander effect op je lijf heeft dan een akelige gebeurtenis. Een gebeurtenis heeft dus invloed op je gevoel en lijf en kan blijven hangen, en soms een blokkade worden, waardoor de totale trilling van je lijf daalt en je ziek kunt worden. Alleen aan positieve dingen denken helpt, maar is niet altijd voldoende om alle blokkades op te heffen. Je kunt het vergelijken met een ijsberg. Het topje van de ijsberg is het deel waar je bewustzijn op hebt, je dagelijks bewustzijn, maar het grootste deel van wat onder water ligt niet. Helaas heeft dat onderbewuste deel wel invloed. Belangrijk dus dat je ook bewustzijn krijgt op dat deel wat onder water ligt.

Heling

Je ademhaling en emoties laten je vaak zien waar de blokkade zit. Bewustwording van je emoties kan de eerste stap zijn in het kunnen veranderen van de onderliggende blokkades. Als je dat weet kun je de heling principes gaan toepassen. Uiteindelijk zal zich dat ook in de materie (je lijf) gaan manifesteren.

De ‘Heelal’ formule is een praktische helingsmethode. Het gaat hierbij om:

 • Herkennen van de emotie
 • Erkennen van de emotie
 • Expressie: iets doen, zodat je de onderliggende emotie verwerkt. Doe iets wat bij je past en waar je van gaat stromen en contact maakt met het Veld. Bijvoorbeeld door zingen, een warm bad, een vriendin bellen, schilderen, kleien, yoga, bidden of meditatie.
 • Lief zijn voor je zelf en jezelf waarderen
 • Accepteren dat je staat waar je staat op je levenspad en bewustzijn
 • Loslaten: vertrouwen dat je dit energetisch nu veranderd hebt…, de doorwerking kan nog even duren. Klachten kunnen zelfs eerst erger worden. Als je daar in kunt ontspannen herstel je sneller. Als je een huis verbouwt neemt eerst de rotzooi toe voordat het beter of mooier wordt.

Als er diepe trauma’s zijn of terugkerende thema’s kan het heel verstandig zijn om professionele hulp te zoeken. Durf om hulp te vragen, want je hoeft niet alles alleen te doen.

Waarom is toename van bewustwording belangrijk?

Toename van bewustzijn geeft je meer zicht op wat jouw unieke kwaliteiten zijn en waar je van gaat stromen waardoor jouw persoonlijke trilling stijgt. En dat voelt gebalanceerd en fijn en er is  geen of minder ruimte voor ziekte. Niet dat je helemaal niet meer ziek kunt worden of mankementen kunt hebben, maar je wordt er niet meer of minder door beheerst. Stel je dat eens voor, hoe het zou zijn de betere versie van jezelf te zijn?
Vanuit de visie dat alles met alles samenhangt zou de wereld er een stuk mooier uitzien als mensen daar stappen in kunnen maken.

Hoe doe je dat?

Je kunt zowel op fysiek, mentaal als energetisch niveau beginnen om jouw zelf herstellend vermogen te ondersteunen en bewust te worden. Kies de manier die bij jou past, want uiteindelijk hangt alles met alles samen. Wil jij praktisch aan de slag middels voeding en leefstijl? Volg dan 1 van de trajecten die bij jou past. De trajecten worden meestal vergoed vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraar.

Wil je meer weten over deze visie? Kijk kan dan op de website over ‘genezend vermogen’ van de arts Henk Fransen: Genezend vermogen | Henk Fransen