Privacyverklaring Avontuurlijk gezond

Algemeen

Avontuurlijk gezond is een label van Marieke Lebbink – diëtist. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.

Hoe doen wij dat?

 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 1. naam en emailadres
 2. e-mailadres (indien je ons per email vragen stelt of anderzijds contact met ons opneemt)
 3. identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze website

Doeleinden en cookies

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische mailberichten en/of post;
 • om onze website te verbeteren (functionele cookies);
 • om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te optimaliseren via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
 • om te weten te komen welke onderwerpen je interessant vindt, zodat we daarover meer artikelen kunnen gaan schrijven om zo onze diensten nog meer op jouw voorkeuren af te stemmen (analytische cookies).

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Verstrekking aan derden

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij er voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Avontuurlijk gezond heeft verschillende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat wij aan de Algemene verordening gegevensbescherming wet (AVG) voldoen. We hebben onder andere: een SSL-certificaat op onze website, deze privacyverklaring inclusief een cookie statement en hebben strikte regelingen getroffen als het gaat om tracking en meetbaarheid. Waar nodig, gaan wij verwerkersovereenkomsten aan met derden partijen die gegevens voor ons bewaren. Daarbij bieden wij de klant inzicht in de persoonsgegevens, deze kunnen zij inkijken, wijzigen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wil je meer weten over deze privacyverklaring, dan kun je contact opnemen via info@avontuurlijkgezond.nl.